Groei

Elke fase in de groeicurve kent z’n eigen dynamiek. Wat vaststaat is dat de wereld om ons heen continu verandert, en dat het aan ons is om daar mee om te gaan. Gelukkig zijn we allemaal gewend ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. We zijn nieuwsgierig, willen graag groeien en onszelf ontwikkelen. Toch hebben we allemaal onze voorkeuren. Iedereen benadert verandering en groei op zijn of haar eigen unieke en waardevolle manier. Strategische diversiteit noemen we dat. Het sterkste team ontstaat wanneer deze diversiteit zo groot mogelijk is.

AEM-Cube

Maar hoe meet je dat? En hoe organiseer je deze verschillende perspectieven en drijfveren? Ik maak gebruik van de AEM-Cube, ontwikkeld door Human Insight. Deze tool brengt in kaart hoe mensen van nature omgaan met verandering en groei. AEM-cube is gestoeld op meer dan 20 jaar onderzoek en helpt individuen, teams en organisaties wereldwijd om het groeipotentieel van mensen te identificeren en te koppelen aan strategie.

Meer weten?

Quality of interaction

De Quality of Interaction (Qi) Index is recentelijk ontwikkeld door Alison Reynolds (Ashridge Executive Education) en David Lewis (London Business School) om organisaties weerbaarder en wendbaarder te maken in een snel veranderende wereld.

De Qi Index analyseert de dominante emoties, gedragingen en culturele eigenschappen van uw organisatie en vergelijkt deze met degene die het meest geassocieerd worden met een hoog waargenomen aanpassingsvermogen.

De resultaten geven aan welke relationele gedragingen nodig zijn om het aanpassingsvermogen in een organisatie te vergroten door het versterken van:

1. de psychologische veiligheid – voelen zich in staat en vrij om zichzelf te zijn en zichzelf te uiten;
2. de cognitieve diversiteit – het erkennen en waarderen van verschillen tussen het eigen perspectief en dat van anderen.

De Qi Index kan op zichzelf worden gebruikt om de strategie-uitvoering, team- en organisatieontwikkeling of de ‘cultuurverandering’ in kaart te brengen. Om een verdiepingsslag te maken kan het van grote waarde zijn om de Qi complementair te gebruiken met bijvoorbeeld de AEM-Cube®, om zo het bewustzijn nog verder uit te diepen en een gepaste route naar verandering uit te zetten.

Meer weten?